Pomanjkanje samosvijesti

Porno glumice su pregazile svakodnevne žene!

16.08.2011 | Jure P

Istraživanja psihologa pokazala su da je pornografija od muškaraca stvorila nezadovoljne izbirljivce, a ženama pokvarila sliku o sebi samima.