Pobačaj

Nakon pobačaja

1.10.2008 | Špela Kališnik

Što se nakon pobačaja događa s vašim tijelom i osjećajima?