Seks bez obaveza

Seksizam djeluje u korist muškog spola

10.07.2012 | Sašo Stojanov

Žena bi danas još uvijek brzo došla na loš glas kada bi se - što se seksa tiče - ponašala onako kako se tradicionalno ponaša muškarac.