Zanimljivosti o poljupcu

Žene tvrde: Ukoliko je poljubac loš, seks otpada!

18.08.2010 | Antonio B

Žene veliku važnost pridaju ljubljenjeu i poljupcima: ako se u tom ne iskažete, nemate baš šanse za dalje!