Ženske greške u seksu

Što muškarcima doista ne smeta raditi za vrijeme seksa?

6.05.2009 | Špela Kališnik

Neke sitnice što ih žene rade za vrijeme seksa, muškarce istinski i jako smetaju...