Razumjeti ženu

O čemu žene najčešće lažu?

1.12.2011 | Izabela M

Portal AskMan.com izdao je popis najčešćih ženskih laži. Prepoznajete li koju?