Poremećaj ejakulacije

Zašto neki muškarci ne mogu ejakulirati?

11.03.2013 | Antonio B

Neki muškarci ne mogu ejakulirati, a neki dožive izljev jako preuranjeno. Zašto je to tako?