Poremećaj ejakulacije

Kako ubrzati ejakulaciju?

24.11.2010 |

Kada muškarac dosegne određenu starost, više nema teškoće s prebrzom ejakulacijom. Upravo suprotno, često mu ne dolazi i ne dolazi.