Poremećaj ejakulacije

Hematospermija ili krv u ejakulatu

8.07.2009 | Tjaša Babič

Pročitajte više o tome što znači krv u ejakulatu i kako se ponašati u slučaju da je opazite.