Plodnost i začeće

Želite bebu? Ne suzdržavajte se!

6.01.2011 |

Ako planirate dijete, nikada ne »čuvajte« sjeme! I kod sjemena naime vrijedi da je više puta bolje.