Liječenje frigidnosti

Odsutnost spolne reakcije liječimo pomoću takozvane kognitivne terapije ponašanjem. Pomoću te terapije žena kroz razgovore i zadatke vezane uz ponašanje mijenja odnos prema spolnosti, prema svom tijelu, spolovilu, a prije svega prema vlastitoj spolnoj osobnosti. Pokušava shvatiti svoju smetnju i prihvatiti samu sebe kao potpuno zdravu ženu. Pogledajte kako se žena sama ili sa svojim partnerom hvata u koštac s frigidnošću.