Loš seks

Nezadovoljni ste seksom, kako reći?

8.11.2012 | Antonio B

Kod iskrene kritike seksa treba pomno izabrati prave riječi i problem prikazati na diplomatski način. Pročitajte kako!