Dugogodišnja veza

Seks počinje i završava u glavi

8.10.2012 | Alenka Mirt Iskra

Seks je prije svega igra vašeg mozga. Tako pomoću zdravog mozga možemo imati kvalitetan seksualni život. Pročitajte kako...