Voajerizam

Voajerizam znači promatranje drugih za vrijeme spolnih aktivnosti. Promatrač se promatranjem spolno zadovolji bez spolnog kontakta s drugim čovjekom. Zapravo nije riječ o smetnji, jer na neki način svi promatramo druge, npr. dok se ljube. Spolna smetnja postaje voajerizam tek onda kada je promatranje drugih za bvrijeme spolnog akta glavna spolna djelatnost pojedinca. Pogledajte video.