Lezbiljska tematika

Tek nešto više od 30 godina je prošlo od kada se homoseksualnost ili orijentiranost prema istom spolu više nije shvaćala kao duševna smetnja ili smetnja ponašanja. Danes homoseksualnost shvaćamo kao potpuno normalno spolno ponašanje. Homoseksualni parovi se isto tako zaljubljuju, miluju i žive zajedno kao i heteroseksualni parovi te uživajo u bogatom spolnom životu, koji je prikazan i na videu.

"Voljela bih razbiti mitove o istospolnoj usmjerenosti"

17.05.2011 | Tjaša Babič

Pogledajmo neka uvjerenja o istospolno usmjerenim pojedincima, koja nikako nisu točna.